ACD Advanced Cell Diagnostics

RNAscope® sonde

Reagenti

Hibridizacijski sistemi

Kontrolni slajdi in sonde

Bachem

Peptidi in kompleksne organske molekule

Biological Industries

Klasični mediji za celične kulture

Specialni mediji za matične celice, endotelne celice …

Reagenti in dodatki za celične kulture

Produkti za detekcijo, obvladovanje in preprećevanje kontaminacije z mikoplazmami

Mediji in reagenti za humano citogenetiko

CellPath

Potrošni material za histologijo: histološke kasete, biopsijske vrečke, gobice in kapsule, noži in rezalne deske, vosek, kalupi, predmetna in krovna stekelca …

Potrošni material za citologijo: lijaki in sponke za citocentrifuge, predoznačena predmetna stekelca, loparčki in ščetke, fiksativi, kiti za zbiranje urina …

Formalin, reagenti in fiksativi

Barvila in pripomočki za barvanje

Laboratorijska oprema: dispenzerji za vosek, tkivne flotacijske kopeli, grelne in hladilne plošče, trimerji, ogrevane klešče in temperji, filtracijski sistemi …

Sistemi za shranjevanje predmetnih stekelc/tkivnih blokov in sistemi za transport vzorcev

Cytocell

FISH sonde

Demeditec

ELISA in EIA testi

#Humana in veterinarska diagnostika #Endokrinologija #Infekcijske bolezni #Avtoimunost #Biogeni amini #Tumorski markerji #Analiza hrene…

DlDevelop

ELISA testi

Klinièna diagnostika/ELISA

Primarna protitelesa

Sekundarna protitelesa

FC protitelesa

Empire Genomics

FISH sonde

Enzo

Celična biologija

Genomika

Imunološki in biokemični testi

Imunohistokemija

Majhne molekule

Etigam

Kemični indikatorji za monitoring sterilizacijskih procesov

Biološki indikatorji za monitoring sterilizacijskih procesov

Formedium

Antibiotiki, pufri in biokemikalije

Aminokisline in vitamini

Aminokislinski »drop-out« suplementi

Mediji in suplementi za Escherichia coli

Mediji in suplementi za Saccharomyces Cerevisiae

Mediji in suplementi za Schizosaccharomyces pombe

GLW Storing Systems

Krio škatle

Škatle za shranjevanje objektnih stekel

Sistemi za shranjevanje v zamrzovalniku

Škatle in stojala za shranjevanje pipet

Delovna stojala za centrifugirke, tubice, viale …

Greiner bio-one

Laboratorijski potrošni material

Laboratorijska oprema (centrifuge, vibracijski mešalniki, termobloki …)

Jena Bioscience

Nukleozidi, nukleotidi in njihovi analogi

Evkariontski ekspresijski sistem LEXSY (Leishmania tarentolae Expression System)

Proteini: nativni in rekombinantni proteini, detekcija in analiza, purifikacija

Reagenti za molekularno biologijo

Kristalografija & Krio-EM: reagenti za kristalizacijo bioloških makromolekul

Probe & orodja za epigenetiko

CondaLab

Dehidrirana in pred-pripravljena mikrobiološka gojišča

Agarji, peptoni in ekstrakti, suplementi …

Barvila za identifikacijo mikroorganizmov

Antibiotični diski

Agaroza

MRC – Holland

MLPA® tehnologija (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)

Nanoprobes

Reagenti in nanotehnologija za detekcijo bioloških molekul (Nanogold)

Pro-Lab Diagnostics

Sistemi za krioprezervacijo mikroorganizmov (MikrobankTM)

Imunodiagnostika

Mikrobiološka barvila

Manjša laboratorijska oprema (stresalniki, centrifuge, grelne plošče…)

Cloud-Clone

Proteini

Protitelesa

ELISA in CLIA testi

Santa Cruz

Monoklonska protitelesa

Podporni produkti

Urejanje genov – CHRISPR

Biokemikalije

Laboratorijski potrošni material

Technoclone

Koagulacijski testi;

diagnostika hematoloških in kardiovaskularnih bolezni

Vector Laboratories

Regenti za imunohistokemijo/imunocitokemijo

Reagenti za imunofluorescenco

Reagenti za in situ hibridizacijo

Produkti za nevrobiologijo

Reagenti za blot in gelsko detekcijo

Reagenti in kiti za označevanje nukleinskih kislin, proteinov in ogljikovih hidratov

Protitelesa

Biotin in Avidin/Streptavidin sistemi

Encimski substrati

Matrice za afinitetno vezavo

Lektini in reagenti za glikobiologijo

Reagenti in mediji za barvanje celic

Posebna barvila za histologijo